ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-5448-1100
menusearch
abdolhamiddelshad.ir

کتاب ابرتغییرات جهان در سال 2050 (ترجمه و تالیف دکتر عبدالحمید دلشاد)

۱۳۹۸/۴/۱۳ پنج شنبه
(0)
(0)
کتاب ابرتغییرات جهان در سال 2050 (ترجمه و تالیف دکتر عبدالحمید دلشاد)
کتاب ابرتغییرات جهان در سال 2050 (ترجمه و تالیف دکتر عبدالحمید دلشاد)

 

عناوین موضوعات: موضوعات کتاب در حوزه مردم و ارتباطات، جمعیت جهان، اقتصاد و تجارت، دانش و پیشرفت علوم، آینده جنگ ها، بازارهای نوظهور، دنیای زنان، ماهواره ها و فضا پیماها، جهان پست مدرنیسم و انقلاب های فرهنگی تا سال 2050 آینده نگری شده است

این کتاب بر اساس نظریات دانشمندان و پژوهشگران جهان با مطالعات آینده پژوهی، جهان را در سال 2050 و ابر تغییرات پیرامونی آن را به تصویر کشیده است.

کتاب ابر تغییرات جهان در سال 2050 با مقدمه دکتر علی اکبر ولایتی مشاور عالی مقام معظم رهبری و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک کشور توسط انتشارات سخنوران منتشر شده است.

کتاب حاضر به اساتید محترم دانشگاه بویژه به دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد رشته های آینده پژوهی، مدیریت استراتژیک و سایر رشته های علوم انسانی پیشنهاد می‌گردد.

کتاب حاضر با پیشگفتاری خطاب به فرزندش دانا و همه فرزندان دانای ایران اسلامی، جهان پیش رو با کاربست استفاده از ثروت نامرئی سرمایه اجتماعی، تفکر استراتژیک و دانش اقتصاد اجتماعی به عنوان راهکار برون رفت از ابرتغییرات پیش رو و رسیدن به سر منزل مقصود به دوستداران و فرزندان ایران زمین توصیه شده است. پیشگفتار گفتگوی مولف با فرزندش دانا به همراه مقدمه مشاور عالی مقام معظم رهبری و فهرست فصول این کتاب در ذیل آمده است.

 

 

پیشگفتار

گفتگو با پسرم دانا

 

دنیای جدید با گستره تغییرات در سیاره زمین تا مریخ و تنوعات گوناگون از فعالیت انسانی در زیست محیط، بخش کوچکی از ابر تغییرات جهان در افق 2050 در آینده پژوهی دانشمندان معاصر بوده، که انتظار دارند، جهان با جمعیت بیش از 9 میلیارد نفر، ساکنان آن به چه ابزارهای انسانی و طبیعی باید مسلح شوند تا در این فرایند زندگی، حیات خود را سپری کنند.

    پیچیدگی مولفه های زندگی و تغییرات لگاریتمی هر آنچه که تا به امروز تجربه و تکرار می‌شده، حجم انباشت از دانش جدید در حیطه زندگی و علوم تخصصی، گذشته نه چندان دور ما را به فراموشی می‌سپرد و همه آداب و رسوم و سلایق جهانی، محلی و بومی خواهند شد و بواسطه حضور فناوری و شبکه های اجتماعی دهکده جهانی، جهان افراد معتقد بیشتری خواهد داشت و در اینصورت الگوی دین خدا، مسلح به ابزار سرمایه اجتماعی، همچنان فراگیر خواهد شد.

    دنیای نخبگان، دنیای جدیدی می‌خواهد، در جامعه هوشمند، خوشه های نخبگان، تاب آوری آنها کم و متمرکز و دسترسی به مرزهای دانش نزدیک و نزدیکتر و در اینصورت خوشه های فکری علیرغم نگاه دولت ها، در منطقه برخوردار، متمرکز خواهند شد.

    پسرم دانا، در سال 2050 تو و همکلاسی هایت پوریا، مهدی، احمد و ... 50 ساله خواهید شد و تعلقات شما نیز به پایان خواهد رسید و در دنیای مدرن در حال تجربه و در حسرت گذشته خواهید بود. در کتاب تفکر استراتژیک و راهبردی با تکیه بر ایده فرار از گذشته، تمرکز بر زمان حال و ساخت آینده به شما یادآور شدم که چگونه باید، دنیای زیستن را با دنیای تجارت و کسب و کار پیوند بزنید؟ همان کاری که در عصر امروز، توامان بواسطه گذر از بحران های اقتصادی و گذر از هزینه های در حال توسعه، امکان پذیر نبوده! در دنیای تو، این امر برای بیش از یک میلیارد نفر در جهان میسر خواهد بود! گام بلند و استراتژیک بردارید.

    فرزندم دانا، در کتاب سرمایه اجتماعی مدلی برای خوب زیستن با مولفه های آن را در دنیای جدید ارائه کردم که کاربست آن برای دنیای جدید الزام آور خواهد بود. در این کتاب به تو و دوستانت یادآور می‌شوم که لذت زندگی با این ابزار سرمایه اجتماعی بعنوان ثروت نامرئی، نا باورانه با دانش اقتصاد اجتماعی، فارغ از ابر تغییرات جهان، پیوند زده، در این صورت زندگی و حیات لذت بخش با بهشت دولت الکترونیک خواهید ساخت.


    دانا، جهان در سال 2050 دنیای جدید، فارغ از رنگ، نژاد، ملیت، فرهنگ و ...، پست مدرن، را تجربه و فرهنگ همگانی مورد توجه قرار می‌دهد و در زندگی اجتماعی، رد پای همه گرایش های مختلف فرهنگی دیده خواهد شد و در این نگاه تفاوت اساسی میان شهروند و بیگانه در مقیاس جهانی کم رنگ خواهد شد و هر دو از حقوق مساوی برخوردارند. تو و هم سن و سالانت در جامعه برخوردار، با حضور در فرهنگ ضد ناسیونالیستی پیشتاز خواهید شد.

عبدالحمید دلشاد

خرداد 1394 برابر با می‌2015

Dr.Adelshad@gmail.com

 

 

 

مقدمه دکتر علی اکبر ولایتی

 

باسمه تعالی

فرارسیدن آینده ای روشن و به دور از مشکلات عمده، باارزیابی وضعیت موجود، برنامه ریزی برای رفع کاستی ها، هدف گذاری، طراحی روند اصلاح و پایشِ مداوم، امکان پذیر است. در اواخر دهه هفتم قرن بیستم، تعابیری مانند "دهکده جهانی" بر سر زبانها افتاد که در ابتدا، بیشتر با گسترش و نفوذ رسانه ای خودنمایی نمود و اکنون با تحول در فناوری اطلاعات در اعماق زندگی روزمره مردم حضور می‌یابد. بدون شک پیش بینی چنین ضریب نفوذی از پیام های رسانه ای، توسط معدود صاحبان صنایعِ بزرگ فناوری اطلاعات بود که شبکه جهانی اینترنت را ساماندهی کرد. آثار این شبکه در تولید و گسترش علم و فناوری در تاریخ بشر بی نظیر است، اما آیا فاصله میان شمال و جنوب، تغییرات زیست محیطی، جنگهای منطقه ای، آوارگی میلیونها نفر در سال و گسترش فقر، فساد و گرسنگی تنها با چنین ابزارهایی قابل جلوگیری است؟ بنیانهای فکری و موتور محرک این نظریات و سناریویِ این آینده نگاری ها در کجاست؟ متفکرین و متخصصین علوم و فناوری در جهان غرب، به دنبال تعریف و عملیاتی کردنِ الگوی خود در رشد و توسعه جهانی بوده و براساس نیازهای جوامع خویش و اثرگذاری سیاستمداران خود، این امر را دنبال می‌کنند. از نظر آنان جدایی دین از سیاست، پیاده سازی دموکراسی و کاپیتالیسم، اصول بنیادین حکومت بوده و محرک اصلی حرکتِ جوامع، دستیابی به اهدافِ اقتصاد دانش بنیان و نفوذ فرهنگی در جهان است. به همین دلیل برای تحقق آیندۀ مبتنی بر اهدافِ خویش، علم و فناوری پیشرفته را نیز به خدمت گرفته و در این راستا، اقدام به عبور از مرزهای فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی دیگران می‌کنند. شاهد آشکار این امر، پیشنهاد الگوی"پیاده سازی دموکراسی"، از اواخر جنگ جهانی اول، توسط رییس جمهورِ دمکرات ایالات متحده، در سیاستگذاری خارجی این کشور است. الگویی که نزدیک به یک قرن بعد، توسط رییس جمهورِ جمهوری خواه این کشور برای مداخله نظامی در کشور عراق، مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس این الگو، ایالات متحده می‌تواند، در راستای حفظ امنیت ملی خود، در کشورهایی که مردمان آن دموکراسی را تجربه نکرده اند، به اجرا و پیاده سازی دموکراسی از طریق قوه قهریه، بپردازد!

دانشمندان علم آینده پژوهی با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیای سیاسی، ذخایر انرژی، نیروی کار جوان و متخصص و ایدئولوژی برون گرا و قابلِ طرح، جهان اسلام را از قطب های آینده اُلگوساز در صحنه رقابت های بین المللی می‌دانند. شاید مهمترین وظیفه متفکرین مسلمان، همگرایی، نوآوری و شکوفایی در چارچوب اصول بنیادین اسلام و نمایاندن اهمیت و ضرورتِ تغییر و حرکتِ رو به جلو در کشورهای اسلامی است. قرآن کریم با هدفگذاریِ حرکت، برایِ و به سویِ خداوند متعال و در جهت کسب رضایت و تقوای الهی (سباء:46، مجادله:22، اعراف: 128)، حکومت و سرانجام نیک را به نیکوکاران وعده داده است. این ملاک های اخلاقی که ریشه در حق و حقانیت دین توحیدی دارد، برگرفته از سیاست ها و تمایلات فردی، حزبی و گروهی نبوده و در جهت برپایی قسط در میان مردم و برخورداری آنان از نعمت های الهی در جهت کمال انسانیت است.

کتاب حاضر که با کوشش گروهی از متخصصین امر آینده پژوهی و ترجمه و تالیف دو تن از صاحب نظران آماده شده است، از منابع مورد رجوع این رشته بوده و مطالعه آن به دوستداران این علم توصیه می‌شود. از درگاه ایزد منّان توفیق و سعادت ملّت مسلمان ایران را خواستارم.

 

دکتر علی اکبر ولایتی

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک

 

 

 


 

باربرا بک: سردبیر ویژه اقتصادی اکونومیست.

گوفری کر: سردبیر ویژه علم و تکنولوژی اقتصادی اکونومیست.

فلیپ کوگان: سردبیر اکونومیست و مقاله نویس صفحه بازار سرمایه است.

سیمن کوکس: سردبیر اقتصادی آسیا و هنگ کنگ اکونومیست.

تیم کروز: خبرنگار گروه علوم اکونومیست.

کنت کوکیر: سردبیر اطلاعات اقتصادی و خبرنگار حوزه مالی و اقتصادی روزنامه های ژاپن در توکیو است.

مارتین جلیز: خبرنگار اقتصادی آمریکا در سانفرانسیسکو است. او حوزه تجارت روزنامه ها و مجلات نیویورک، پاریس و لندن را پوشش می‌دهد.

آنتومی گوتلیب: نویسنده نیویورک تایمز، سردبیر سابق اجرائی اکونومیست و نویسنده کتاب رویای خرد در باره تاریخچه فلسفه از یونان تا رنسانس.

روبرت لن گرین: خبرنگار خدمات حرفه ای اکونومیست در نیویورک، یک وبلاگ نویس اقتصادی، نویسنده کتاب "شما به چه زبانی صحبت می‌کنید: قوانین زبان گرامری و شناسایی سیاست های آن"

چارلوت هووارد: خبرنگار بخش سلامت اکونومیست در نیویورک است و او قبلا خبرنگار روزنامه میدوست در شیکاگو بوده است.

لازا کیکیک: رئیس تیم منطقه ای واحد هوش اکونومیست و از اقتصاددانان و تحلیلگران پوشش اروپای مرکزی و شرق و نیز رئیس گروه پیش بینی کشورهای هوش اقتصادی است.

ادوارد لوکاس: سردبیر بخش بین المللی اکونومیست، خبرنگار سابق مسکو، نویسنده کتاب جنگ سرد: کاخ کرملین روسیه غرب و اخیرا تالیف کتاب نیرنگ، جاسوسی شرق و غرب، است.

زانی مینتون بدوز: سردبیر اکونومیست در واشنگتن دی سی.

اولیور مورتن: سردبیر اقتصادی بخش انرژی و محیط زیست اکونومیست بود. او نویسنده کتاب مصرف آفتاب: چگونگی تغدیه گیاهان و نباتات در مریخ(علوم، تولد و تخیل جهان).

جوهن پارکر: سردبیر بخش جهانی شدن در اکونومیست و مسئول سابق دفتر رئیس اکونومیست در واشنگتن، مسکو و برزیل بود.

مات ریدلی: خبرنگار بخش علم وتکنولوژی رئیس دفتر واشنگتن و سردبیر اکونومیست در آمریکا. او نویسنده کتابهای متعددی و اخیرا کتاب خوش بین منطقی: سعادت چگونه تکامل می‌یابد، است.

لوتوینگ سیگل: سردبیر تجارت آنلاین اکونومیست است و قبلا سردبیر روزنامه های تکنولوژی محور در لندن بود.

ماتو سیموندز: سردبیر بخش دفاع و امنیت در اکونومیست است. او قبلا سردبیر روزنامه های صنعتی و سیاسی بود.

پاول والاس: سردبیر اقتصادی اروپا در اکونومیست است. او نویسنده کتاب سوار بر شوک جمعیت در تجارت در جهان ما است.

ادریان ولدریج: مدیر اکونومیست و مقاله نویس شومپیتر است. او همکار نویسنده چندین کتاب و اخیرا نویسنده کتاب مدیریت ارشد: چگونه انجمن گفتگوی تجارت ایده ها، جهان را برای بهتر و بدتر تغییر داده است.

دانیل فرانکلین: سردبیر اجرائی بخش اقتصادی اکونومیست است. او نیز سردبیر نشر اکونومیست سالانه جهان در سال پیش رو است.

جوهن اندروس: او قبلا 30 سال نویسنده اکونومیست و قائم مقام سردبیر بود. و نویسنده کتاب اکونومیست است.

زیر نظر: پروفسور نادر قلی قورچیان: استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، مدیر گروه دانشجویان دکترای مدیریت و دارای تالیف بیش از 40 عنوان کتاب و صدها مقاله در حوزه داخلی و بین المللی.

مولفان و مترجمان:

عبدالحمید دلشاد: دکترای مدیریت آموزشی و رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی مرکز بندرلنگه و مولف کتاب های: الگوی اندازه گیری سرمایه اجتماعی در ایران(کتاب برگزیده سال 1393 هفته کتاب تهران)، ساختار سازمانی مراکز دانشگاهی(رتبه بندی دانشگاهها، ارائه چارت سازمانی و ارائه مدلی برای مراکز دانشگاه جامع علمی-کاربردی و ...)، کتاب تفکر استراتژیک(راهبردی) و کتاب ابر تغییرات 2050(جهان در سال 2050) و پژوهشگر مقالات برگزیده در حوزه داخلی و بین المللی.
محمد ولایتی: دکترای مدیریت بازاریابی، مدرس دانشگاه، مدیر عامل شرکت سیف بنا و پژوهشگر مقالات برگزیده در حوزه داخلی و بین المللی.

 عناوین موضوعات: موضوعات کتاب در حوزه مردم و ارتباطات، جمعیت جهان، اقتصاد و تجارت، دانش و پیشرفت علوم، آینده جنگ ها، بازارهای نوظهور، دنیای زنان، ماهواره ها و فضا پیماها، جهان پست مدرنیسم و انقلاب های فرهنگی تا سال 2050 آینده نگری شده استاین کتاب بر اساس نظریات دانشمندان و پژوهشگران جهان با مطالعات آینده پژوهی، جهان را در سال 2050 و ابر تغییرات پیرامونی آن را به تصویر کشیده است.کتاب ابر تغییرات جهان در سال 2050 با مقدمه دکتر علی اکبر ولایتی مشاور عالی مقام معظم رهبری و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک کشور توسط انتشارات سخنوران منتشر شده است.کتاب حاضر به اساتید محترم دانشگاه بویژه به دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد رشته های آینده پژوهی، مدیریت استراتژیک و سایر رشته های علوم انسانی پیشنهاد می‌گردد.کتاب حاضر با پیشگفتاری خطاب به فرزندش دانا و همه فرزندان دانای ایران اسلامی، جهان پیش رو با کاربست استفاده از ثروت نامرئی سرمایه اجتماعی، تفکر استراتژیک و دانش اقتصاد اجتماعی به عنوان راهکار برون رفت از ابرتغییرات پیش رو و رسیدن به سر منزل مقصود به دوستداران و فرزندان ایران زمین توصیه شده است. پیشگفتار گفتگوی مولف با فرزندش دانا به همراه مقدمه مشاور عالی مقام معظم رهبری و فهرست فصول این کتاب در ذیل آمده است.
کتاب ابرتغییرات جهان در سال 2050 (تالیف و ترجمه دکتر عبدالحمید دلشاد) با مقدمه دکتر علی اکبر ولایتی
 کتاب ابرتغییرات جهان در سال 2050 (تالیف و ترجمه دکتر عبدالحمید دلشاد) با مقدمه دکتر علی اکبر ولایتی
کتاب ابرتغییرات جهان در سال 2050 (تالیف و ترجمه دکتر عبدالحمید دلشاد) با مقدمه دکتر علی اکبر ولایتی
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر