ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-5448-1100
menusearch
abdolhamiddelshad.ir

مدل رهبری دانشگاهی بازار محور توسط دکتر عبدالحمید دلشاد ارائه گردید

۱۳۹۴/۱۰/۲۳ چهارشنبه
(1)
(0)
مدل رهبری دانشگاهی بازار محور توسط دکتر عبدالحمید دلشاد ارائه گردید
مدل رهبری دانشگاهی بازار محور توسط دکتر عبدالحمید دلشاد ارائه گردید
رهبری اثربخش دانشگاهی در دهه گذشته مورد توجه صاحبنظران در خارج کشور قرار گرفته است که مدلی است برای دانشگاههای نظری نسل اول می‌باشند و درونگرایی در محتوای و یا کارکرد دانشگاه دیده می‌شود. از طرفی دانشگاههای مهارتی برونگرایی در محتوای آموزشی و پیوند دهنده نظام آموزش عالی با نظام اشتغال کشور می‌باشند و به همین خاطر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته، اگر چه در بعضی کشورها بواسطه عدم اشاعه فرهنگ کارآفرینی و مهارتی از اقبال خوبی در بین افراد جامعه و یا متقاضیان آموزش عالی، قرار نگرفته است.

مولف ضمن توجه به رهبری اثربخش دانشگاه و نیز ارائه مدلی در جهت دانشگاههای مهارتی، به این نتیجه رسیده که مدل رهبری که بتواند دانشگاه جامع علمی-کاربردی را تبیین نماید، مدل رهبری اثربخش دانشگاهی بازار محور است.

 

دانشگاه جامع علمی-کاربردی، با انعطاف پذیری در ساختار، انعطاف پذیری در فرایندهای اجرایی(فرهنگ بازار و ادهوکراسی) و با فرهنگ بازار محوری و کارآفرینی بعنوان دانشگاه کارآفرین و توسعه گرا و با نگاه به بازار و ارتقاء قابلیت های دانش آموختگان و با پایش و توسعه کسب و کار و بازار های نوظهور به عنوان دانشگاه برون گرا است. با توجه به موارد فوق، دانشگاه جامع علمی-کاربردی، دانشگاهی کارآفرین، توسعه گرا و برون گرا است و رهبری دانشگاه جامع علمی-کاربردی از نوع "رهبری اثربخش دانشگاهی بازار محور" است.

براساس جستجوی منابع در دسترس با توجه به ارائه مدل رهبری برای دانشگاه جامع علمی-کاربردی و سهم هریک از ابعاد، مولفه ها و شاخص ها به همراه ضریب وزنی آنها و ارائه روشن و شفاف وضعیت موجود و شکاف با وضعیت مطلوب، مدل رهبری اثربخش دانشگاهی بازار محور، مدل جدید رهبری دانشگاهی است که این مدل نوآور و منحصر به فرد است

 این مدل حاصل کار پژوهشی دکتر عبدالحمید دلشاد است. استفاده از آن با ذکر منبع به شرح ذیل بلامانع است.دلشاد، عبدالحمید (1397). به سوی رهبری دانشگاهی بازار محور، نشر سخنوران
مدل رهبری دانشگاهی بازار محور دکتر عبدالحمید دلشاد
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر