menusearch
abdolhamiddelshad.ir

اطلاعیه ها

تحلیل پیچیدگی نگرانی های جهانی کروناویروس از دیدگاه نظریه آشوب(دکتر عبدالحمید دلشاد) تحلیل پیچیدگی نگرانی های جهانی کروناویروس از دیدگاه نظریه آشوب(دکتر عبدالحمید دلشاد) براساس نظریه آبراهام مازلو ، نیازهای فیزولوژیکی در بالاترین سطح از نیازهای انسان قرار دارد. بیماری واگیر کروناویروس، آشوبی در جامعه جهانی پدیدار نمود که در روابط فردی و اجتماعی تا اقتصاد جهانی را بار دیگر پس از شیوع بیماری سارس، در برگرفت.
با وجود این سطح از تاثیرات بر جان انسانها که میلیونها نفر را مبتلا به این ویروس نموده، از ابتدای شیوع این ویروس، قدرت های جهانی از فرصت های پیش رو غافل نماندند. کشورهایی که این ویروس را بر پایه باورهای اعتقادی در صدد مقابله با آن شدند و از طرفی کشورهایی که کروناویروس را "فرصت قرن" برای تغییرات سیاسی و اقتصادی در مدیریت بحران به آن توجه داشتند.
هدف اصلی این مقاله، تحلیل تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و سازمانی این ویروس با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و نظریه آشوب در مدیریت بحران است.
نتایج این تحلیل، پارادایم جدیدی از تغییر در روش های معمول زندگی (خلق عادی جدید) در پساکرونا در ادبیات و پژوهش را نشان می دهد.
جمعه دوم خرداد ۹۹
ارزیابی توفیقات و عملکرد شورای اسلامی شهر بندرلنگه ارزیابی توفیقات و عملکرد شورای اسلامی شهر بندرلنگه ارزیابی توفیقات و عملکرد شورای اسلامی شهر بندرلنگه از دیدگاه شهروندان بندرلنگه. دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۹ مصاحبه اختصاصی خبرنگار تابناک با دکتر عبدالحمید دلشاد، کاندیدای مجلس یازدهم حوزه انتخابیه مرکز استان هرمزگان مصاحبه اختصاصی خبرنگار تابناک با دکتر عبدالحمید دلشاد، کاندیدای مجلس یازدهم حوزه انتخابیه مرکز استان هرمزگان اگرچه قانونگذاری و اجرای برنامه و از طرفی آمایش و اسناد بالادستی، روی خوشی ندارد، ناچارا برای ورود به این حوزه با دیپلماسی و پیوند موضوعات اجتماعی و سیاسی باید، این شکاف کمتر و اصلاح گردد. ورود دانشگاهیان به این صحنه های گاها غیر فرایندی، سخت است، ناگزیر به ورود به این صحنه سیاسی پارلمانی شدم تا شاید چنانچه در این فرایندهای صلاحیت ها، گذر کنم، ورود معناداری به این حوزه از حیث وظائف نمایندگی داشته باشم، یا که نه در کنار دوستان، تائید صلاحیت شده ها به کاهش این شکاف عمیق در حد توان خودم، به عنوان یک شهروند با تعهد و مسئولیت اجتماعی کمک نمایم. یکشنبه هفدهم آذر ۹۸ مقاله شناسایی ابعاد و مولفه های عملکردی نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مطالعه موردی: مجلس دهم استان هرمزگان) مقاله شناسایی ابعاد و مولفه های عملکردی نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مطالعه موردی: مجلس دهم استان هرمزگان) این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های عملکردی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام شده است که با مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان اجتماعی (20 نفر) مبتنی بر معیار منجر به استخراج دو بُعد (بُعد ایفای نقش و مسئولیت نماینده مجلس و بُعد شایستگی حرفه ای) و 5 مولفه (مولفه قانونگذاری؛ مولفه نظارت؛ مولفه نگرش، اطلاعات، دانش و خرد؛ مولفه شهروند مسئول و تعهد اجتماعی و مولفه مدیریت و رهبری حرفه ای) و 19 شاخص گردید و با استفاده از پرسشنامه اول، حاصل نظرات 50 نفر از خبرگان و آزمون آماری دو جمله ای مورد تائید و ابعاد و مولفه های مستخرج، مبنای تهیه پرسشنامه ارزشیابی عملکرد نمایندگان مجلس دهم استان هرمزگان قرار گرفت. یکشنبه دهم آذر ۹۸ نمایش هوایی بالن،هواپیمای رادیو کنترلی و هواپیمای پاراموتوردردانشگاه جامع علمی-کاربردی بندرلنگه نمایش هوایی بالن،هواپیمای رادیو کنترلی و هواپیمای پاراموتوردردانشگاه جامع علمی-کاربردی بندرلنگه نمایش هوایی بالن،هواپیمای رادیو کنترلی و هواپیمای پاراموتوردردانشگاه جامع علمی-کاربردی مرکزبندرلنگه برگزارشد. شنبه دهم آذر ۹۷