menusearch
abdolhamiddelshad.ir

سایت دکتر عبدالحمید دلشاد

از زندگی قبائل تا مدنیت جامعه محلی بندرلنگه از زندگی قبائل تا مدنیت جامعه محلی بندرلنگه ✅ از دیر هنگام قبائل با وجه مشترک به دور هم جمع می شدند تا از بین خودشان یک نفر را به عنوان “تِنْدل”(رئیس گروه) برگزینند و زندگی اجتماعی با توافق بین قبائل با این گزینش ها تابع شرایط محیط پیرامونی اداره می شد. به مراتب بزرگ شدن شهرها، سازمان، حاکمیت و نهاد مدنی شکل گرفت و معنای دیگری بخشید و در قالب جمهوریت یک نظام سیاسی شکل و شمایل و تشریفات قانونی به خود گرفت. دوشنبه یکم شهریور ۰۰ دیدگاه، راهبرد و برنامه مدیریت شهری بندرلنگه دیدگاه، راهبرد و برنامه مدیریت شهری بندرلنگه شورای های اسلامی شهر و روستا، در حالی فعالیت خود را آغاز کرده اند که حکمرانی جدیدیدر نظام سیاسی در حال شکل گیری است که با توجه به انسجام دولت و مجلس و ...، بنظر فصل نوینی از حل مسائل پیش روی داخلی و خارجی کشور رقم زده خواهد شد.
از طرفی در جامعه محلی، مدیریت شهری که از طریق نهاد قدرتمند اجتماعی شورای اسلامی شهر که در قانون اساسی کشور بدان توجه شده و جمهوریت نظام سیاسی را برجسته می سازد، در رویکرد برآمده از انتخابات محلی مورد تصور است.
جمعه بیست و نهم مرداد ۰۰
فرایند و شاخص های انتخاب شهردار و یا دهیار فرایند و شاخص های انتخاب شهردار و یا دهیار مساله های جدیدی پس از انتخابات، روی میز تصمیم گیری اعضای محترم شوراهای شهر و روستا می باشد. به عنوان یک دانشگاهی وظیفه خود می دانم در مسائل پیچیده اجتماعی مشارکت نمایم، لذا لازم دانستم مطالعات علمی خود در این خصوص در اختیار شهروندان عزیز، معتمدین گرانقدر و اعضای محترم شورای شهر و روستا قرار دهم. در این بررسی با استفاده از نظرات خبرگان و پشتوانه پژوهشی به ۴ موضوع؛ انتخاب غیر رسمی هیات رئیسه؛ سرپرست شهرداری و یا دهیاری؛ فرایند انتخاب شهردار یا دهیار و نیز شاخص های انتخاب شهردار و یا دهیار می پردازم: شنبه بیست و ششم تیر ۰۰ مقاله رهبری آموزش های علمی-کاربردی (چاپ در دانشنامه) مقاله رهبری آموزش های علمی-کاربردی (چاپ در دانشنامه) مقاله رهبری آموزش های علمی-کاربردی تالیف دکتر عبدالحمید دلشاد در دانشنامه علمی-کاربردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به چاپ رسید. یکشنبه بیست و نهم فروردین ۰۰ ✅ معلمی دلسوز و ماندگار ✅ معلمی دلسوز و ماندگار ✅ *وحدت اجتماعی؛ تنها برنامه تحقق یافته اهداف چشم انداز آمایش استان هرمزگان است / غرب هرمزگان نقش بی بدیل این پایلوت است.* شنبه چهارم مرداد ۹۹